Veřená zakázka

Pobytové rekondiční aktivity 2024-2025

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Sociální služby
CPV kódy:
98332000-9 - Lázeňské služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování rehabilitačně rekondičních aktivit v rámci zdravotnických preventivních programů pro zaměstnance společností (dále jen „organizace“), se kterými zadavatel (dále též jen „ČPZP“) a vybraný dodavatel uzavřou trojstranné dohody o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu rehabilitačně rekondičních pobytů. Rehabilitačně rekondiční aktivity budou realizovány formou rehabilitačně rekondičních pobytů a budou poskytnuty zaměstnancům organizací, kteří jsou pojištěnci ČPZP a kteří vykonávají práci na pracovištích se zvýšeným fyzickým a psychickým zatížením, a to s využitím přírodních léčivých zdrojů nebo klimatických podmínek příznivých k léčení s cílem ochrany zdraví zaměstnanců. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž sestavení preventivně rehabilitačního plánu rekondičního pobytu, zajištění ubytování, stravování a dalších činností uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Podrobnější požadavky zadavatele vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Tato veřejná zakázka je rozdělena na šest částí.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.10.2023