Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Pneumaticko-hydraulické jámové zvedáky 15 t/800 mm


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Účelem smlouvy je zabezpečení obměny zastaralých a nedostačujících jámových zvedáků u 15. žp. Závazek poskytovatele provést dílo definované touto smlouvou. Službou se pro účely této smlouvy rozumí dodání 5 ks profesionálních pneumaticko-hydraulických jámových zvedáků 15 t/800 mm (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě a čase plnění v souladu s článkem V. smlouvy a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 2 – „Technická specifikace zboží“. V rámci obměny nebudou zapotřebí provést stavební úpravy prostoru umístění zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a řádně za dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu dle článku IV. odst. 1 smlouvy Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 29.07.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.