Veřená zakázka

Plynová kotelna Mírové náměstí 35, Louny - výměna kotlů

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
44621220-7 - Kotle k ústřednímu vytápění
Popis:

Předmětem zakázky je výměna 2 ks kotlů na zemní plyn v budově radnice Městského úřadu Louny (dále také plnění). Součástí veřejné zakázky je demontáž stávajících kotlů, jejich ekologická likvidace, montáž nových kondenzačních kotlů, napojení spalinových cest, nutná elektroinstalace, zednické práce a uvedení nových kotlů do provozu včetně zajištění všech obecně závaznými právními předpisy předepsaných zkoušek a revizí, závěrečné odzkoušení a prokázání funkčnosti.
Výměna kotlů je řešena z důvodu vyčerpané životnosti stávajících kotlů. Veškeré zařízení kotelny se nachází uvnitř prostoru kotelny, nové kotle budou napojeny na stávající rozvody, tj. akcí nebude zasahováno mimo prostor kotelny. Výměna bude provedena dle projektu z roku 2022 zpracovaného Ing. Ivo Galíkem
Na akci bylo vydáno Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva HSUL- 2497-4/ŽA-2024 (příloha č. 5 této Výzvy).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.07.2024