Veřená zakázka

Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Staropoštovní a Nová v Pohořelicích, včetně plynovodních přípojek

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45231220-3 - Stavební práce na výstavbě plynovodů,
45231221-0 - Stavební práce vztahující se k plynovým přípojkám
Popis:

Předmětem plnění podlimitní sektorové veřejné zakázky na stavební práce je stavba nových STL plynovodů DN 90 (15 m) a 63 (694,5 m) PE 100. Uložení projektovaných STL plynovodů a plynovodních přípojek je v souladu s ČSN 73 6005. Budou vybudovány nové STL plynovodní přípojky DN 32 (239,5 m) PE 100. Plynovodní přípojky budou ukončeny novým HUP (hlavní uzávěr plynu). Budou osazeny nové skříně s HUP buď v oplocení, ve fasádě RD na hranici pozemků nebo před oplocením nebo před RD. Po schválení a technické přejímce provede vybraný dodavatel propojení stávajícího STL plynovodu DN 63 PE a v rámci této zakázky vybudovaného STL plynovodu DN 63 PE.
STL plynovodní síť je navržena na provozní tlak 1,0 bar. STL plynovodní řady budou uloženy v zemi s krytím 1,0 - 1,2 m. Nové STL plynovodní zařízení bude vybudováno a provozováno dle ČSN EN 12007-1,2,4, ČSN 736005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 704 01.
Předmět veřejné zakázky je specifikován PROJEKTEM

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  04.12.2020
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.01.2021