Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov - projekční práce


Kategorie

Projekty a studieStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, která bude řešit plochou střechu zimního stadionu v areálu Baník Sokolov.

Projektová dokumentace pro dílo s názvem: „Plochá střecha zimního stadionu v areálu Baník Sokolov“ bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.
Projektová dokumentace bude zpracována v členění na dvě samostatné stavební části tak, aby práce mohly být zadány v samostatných realizačních etapách dle finančních možností objednatele, a každá část byla v následujícím rozsahu:
a) projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, resp. pro společné územní
a stavební řízení, pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby
b) položkový rozpočet se soupisem prací, dodávek a služeb a výkazem výměr a to jak oceněného, tak i slepého a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě
c) autorský dozor projektanta
Součástí plnění je také kompletní inženýrská činnost pro získání územního souhlasu či územního rozhodnutí, resp. povolení stavby. Součástí plnění je také provedení potřebných průzkumů a doměření stávajícího stavu.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 10.04.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.