Veřená zakázka

Pítko Seidlova - Kamýk

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování prováděcí projektové dokumentace, včetně položkového rozpočtu, inženýrská činnost, dodávka, montáž a stavební práce pro investiční akci „Pítko Seidlova - Kamýk“. Investiční akce bude realizovaná na pozemku č. parc. 345/70 v k.ú. Kamýk, na hřišti při křižovatce ulic Zárubova a Seidlova v Praze 12 – Modřanech (viz. příloha č. 5 této výzvy). Dodavatel v rámci akce zajistí vypracování prováděcí projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, zajistí dodávku pítka, jehož provoz nebude v zimním období vyžadovat demontáž celého pítka ani jeho jednotlivé části (viz. příloha č. 3 a 4 této výzvy), provede stavební práce spočívající ve vybudování vodovodní přípojky ze stávajícího vodovodu, včetně vodoměrné šachty s vodoměrem s dálkovým odečtem pro podružné měření pro pítko a zajistí výkon autorského dozoru v průběhu provádění stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.07.2024