Veřená zakázka

Péče o psy ve správě Územního pracoviště Ostrava

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
77500000-5 - Chovatelské služby (kromě veterinárních)
Popis:

Účelem výběrového řízení je zabezpečit potřebu zadavatele spočívající v zajištění péče o psy ve vlastnictví České republiky, v příslušnosti hospodařit ÚZSVM a působnosti Územního pracoviště Ostrava, v souladu s příslušnými právními předpisy. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění péče o psy v majetku státu a v působnosti ÚZSVM, Územního pracoviště Ostrava, v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „veterinární zákon“), zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a další související legislativou, včetně příslušných prováděcích právních předpisů. Péče zahrnuje zejména zajištění výživy psa, jeho umístění v kotci a čistění kotce, výběh a pravidelnou základní veterinární péči, sledování a kontrolu zdravotního stavu včetně předcházení nemocem - ošetření psů proti parazitům, základní vakcinace, čipování psů včetně zápisu do centrální evidence psů, spolupráce s ÚZSVM při prezentaci a realizaci zvířat např. také uveřejněním jejich nabídky na webových stránkách poskytovatele, zajištění distribuce psů k novým majitelům. Součástí péče jsou i činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých poskytovatel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu plnění dané povahy třeba a dále ty, které jsou s řádným zajištěním péče nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe analogického charakteru, přičemž poskytnutí těchto služeb nezvýší cenu. Převzít psa do péče musí poskytovatel nejpozději do 5 kalendářních dní od akceptace objednávky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.06.2024