Veřená zakázka

PD: Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-3 a ev. č. 4521-4 přes místní potok před obcí Vraclávek

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební řízení (DSP) a dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) na stavbu „Silnice III/4521 – rekonstrukce mostu ev. č. 4521-3 a ev. č. 4521-4 přes místní potok před obcí Vraclávek“ a inženýrská činnost k této akci v rozsahu zajištění veškerých projednání, průzkumů, vyjádření orgánů státní správy nezbytně nutných pro územní a související řízení. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění majetkoprávní přípravy pro vydání územního rozhodnutí. Doba plnění:
Termín předání (DUR + DSP): do 20 týdnů (DUR)) do 40 týdnů (DSP) od podpisu smlouvy
Termín předání PDPS: do 10 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení
Termín předání žádosti o stavebního povolení: do 60 týdnů od podpisu smlouvy
Správní poplatky budou refakturovány.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.09.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.10.2022