Veřená zakázka

PD - Budova radnice - rekonstrukce VZT zařízení včetně výměny systému MaR

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnostiProjekty a studie
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71320000-7 - Technické projektování
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby a pro výběr zhotovitele, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provedení rekonstrukce vzduchotechnického zařízení včetně systému měření a regulace (dále jen MaR) budovy radnice v Českých Budějovicích. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny dotčené profese, včetně případných nezbytných stavebních úprav tak, aby byla zajištěna výsledná plná funkčnost rekonstruovaného zařízení. Součástí zpracování projektové dokumentace bude řešení realizace rekonstrukce po etapách dle finančních možností objednatele. Při realizaci rekonstrukce dle předmětné projektové dokumentace musí být v obdobích mezi realizací jednotlivých etap zajištěna plná provozuschopnost budovy radnice i samotných technologických zařízení budovy (VZT, ÚT, EI, MaR a dalších). Při samotném provádění prací smí být provoz budovy i úřadu magistrátu narušen pouze v nezbytném rozsahu. Zhotovitel projektové dokumentace bude s ohledem na skutečnost, že rekonstrukce bude probíhat v historické budově, brát zřetel na proveditelnost navrhovaných prací. Součástí zhotovení projektové dokumentace bude i nutná inženýrská činnost a v nezbytném případě i získání stavebního povolení. Součástí zhotovení projektové dokumentace bude i vypracování plánu BOZP a autorský dozor v předpokládaném rozsahu 200 hodin. Projektová dokumentace musí obsahovat níže uvedené jednotlivé části: - vzduchotechnika (VZT) - chlazení (VZT) - vytápění(ÚT) - elektroinstalace (EI) - měření a regulace (MaR) - stavební úpravy - požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ) - plán BOZP - dokladová část - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - rozpočet projektanta - předpokládaný harmonogram prací Objednatel bude zadání dopřesňovat na výrobních výborech pořádaných zhotovitelem

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  11.10.2021