Veřená zakázka

PB - Nákup respirátorů FFP2 6000 ks

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníOděvy, textilBezpečnostní služby a zařízení pro zabezpečeníMateriál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
18143000-3 - Ochranné vybavení
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup respirátorů ochranné třídy FFP2 v množství 6 000 ks. Technické podmínky: Respirátory musí splňovat minimálně všechny požadavky normy ČSN EN 149:2001+A1:2009, stanovené pro třídu ochrany FFP2 a současně všechny požadavky normy ČSN EN 14683+AC. Tuto skutečnost dodavatel prokáže v nabídce: • předložením o platného prohlášení o shodě předmětného osobního ochranného prostředku v českém jazyce, • Návodu k použití v českém jazyce, • Vzoru značení na obalu výrobku, • CE certifikátu shody vystaveného oprávněným oznámeným subjektem dle databáze Evropské komise NANDO (konkrétně EU certifikátu přezkoušení typu podle nařízení EU 2016/425 – modul B, a dalšího dokladu potvrzujícího splnění modulu C2 nebo D) • Předložením zkušebních protokolů prokazujících konkrétní naplnění norem ČSN EN 149:2001+A1:2009 a ČSN EN 14683+AC:2020 v českém jazyce

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.04.2021