Veřená zakázka

Pásový multifunkční svahový nosič nástrojů s dálkovým ovládáním

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásového multifunkčního svahového nosiči nástrojů s dálkovým ovládáním a požadovaným příslušenstvím specifikovaným v příloze č. 1 ZD (dále také „stroj“), včetně dokladů a listin nezbytných k řádnému užívání a provozu stroje, tj. zejména návod k obsluze a údržbě stroje, servisní sešit apod. Stroj bude využívána pro práce vykonávané Zadavatelem při správě, úklidu a údržbě pozemků, se kterými má Zadavatel právo hospodařit.
Součástí předmětu veřejné zakázky je i proškolení Zadavatelem určených osob z obsluhy stroje v délce minimálně 5 hodin, které provede vybraný dodavatel v den dodání stroje.
Detailní popis stroje je specifikován v příloze č. 1 ZD - Specifikace technických parametrů, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy.
Účastník vloží do nabídky vyplněnou přílohu č. 1 ZD - Specifikace technických parametrů.
Účastník v nabídce uvede přesnou a úplnou specifikaci údajů o nabízeném stroji (např. výkon motoru, požadované rozměry, vybavení stroje, záruku atd.), na základě požadavků Zadavatele uvedených v příloze č. 1 ZD - Specifikace technických parametrů. To znamená, že účastník vyplní každou položku pravé části přílohy (zeleně označený sloupec).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.07.2021