Veřená zakázka

Parkoviště v ul. Okružní v Mostě

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Část 1 – Parkoviště v prostoru bývalé 17. ZŠ v Mostě Předmětem této části veřejné zakázky je vybudování nového parkoviště a příjezdových komunikací na místě bývalé 17. ZŠ v ul. Okružní v Mostě, včetně odvodnění a veřejného osvětlení. Návrh řeší vybudování nového parkoviště na místě bývalé 17. ZŠ, vybudování příjezdových komunikací z asfaltobetonu a navazujících chodníků pro pěší z betonové zámkové dlažby. Dále je řešeno odvodnění s kompletní akumulací do vsakovacích boxů přes odlučovač ropných látek, nové veřejné osvětlení parkoviště a příjezdových komunikací, oplocení hlídaného parkoviště s vjezdy opatřenými závorami a rozvod kabelů pro kamerový systém. Stavba bude využívána jak pro odstavování, tak i pro parkování vozidel a jako pochozí plochy. Parkoviště místo bývalé 17. ZŠ je navrženo se 199 parkovacími stáními + 8 stání pro OOSPO. Nové parkoviště bude provedeno dle projektové dokumentace pod názvem „Parkoviště na území bývalé 17. ZŠ v Mostě“, zpracované firmou NE2D Projekt s.r.o. pod č. zakázky 1159 v roce 2022 (v PD označeno jako I. etapa) a v souladu s výkazem výměr. Část 2 – Parkoviště v prostoru 18. ZŠ v Mostě Předmětem této části veřejné zakázky je rozšíření parkoviště v prostoru 18. ZŠ v Mostě ze zámkové betonové dlažby, vybudování příjezdových komunikací z asfaltobetonu a navazujících chodníků pro pěší z betonové zámkové dlažby. Dále je řešeno odvodnění s kompletní akumulací do vsakovacích boxů přes odlučovač ropných látek, nové veřejné osvětlení parkoviště a příjezdových komunikací, oplocení hlídaného parkoviště s vjezdy opatřenými závorami. Stavba bude využívána jak pro odstavování, tak i pro parkování vozidel a jako pochozí plochy. Parkoviště pro 18. ZŠ je navrženo s 28 parkovacími stáními + 1stání pro OOSPO. Nové parkoviště bude provedeno dle projektové dokumentace pod názvem „Parkoviště na území bývalé 17. ZŠ v Mostě“, zpracované firmou NE2D Projekt s.r.o. pod č. zakázky 1159 v roce 2022 (v PD označeno jako II. etapa) a v souladu s výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.04.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.05.2022