Veřená zakázka

Parkoviště v areálu FN Olomouc

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vybudování 87 nových parkovacích míst pro osobní automobily ve dvou místech areálu FN Olomouc, a to formou rozšíření stávajícího parkoviště pod Dětskou klinikou, a vybudování nového parkoviště u budovy „YE“, včetně nových či revitalizace stávajících navazujících komunikací pro pěší. Dále bude vybudováno nové veřejné osvětlení dotčených ploch, vybudována dešťová kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek, kamerový systém, a na parkovišti u budovy „YE“ vjezdový systém. Ten bude vybudován formou rozšíření stávajícího vjezdového a parkovacího systému, který ve FN Olomouc spravuje firma GREEN Center s.r.o., a bude s ním kompatibilní, stručný popis je uveden v příloze č. 5 – Vjezdový a parkovací systém FN Olomouc. Bude provedena náhradní výsadba stromů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.03.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.04.2021