Veřená zakázka

Parkoviště Koliba – Bystřice Paseky

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45112000-5 - Výkopové a zemní práce,
45220000-5 - Konstrukční a stavební práce,
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Jedná se o dopravní stavbu, která obsahuje výstavbu parkoviště v obci Bystřice nad Olší, v části Paseky, v blízkosti již stávajícího parkoviště. Parkoviště je navrženo pro 13 vozidel základního rozměru a jedno stání pro vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou + jedno stání pro motocykly a stojan na jízdní kola. Celkový počet stání je tedy 15 míst.
V rámci stavby je navrženo zatrubnění stávajícího silničního příkopu v místě stavby a napojení na stávající potrubí. Kanalizace bude na začátku úseku opatřena horskou vpustí s rozměry 900x1500 mm a hloubky 1500 mm s litinovým roštem se třídou zatížení D400. Do vpusti bude napojeno stávající odvodnění vedoucí podél silnice z východní strany. Výtok do nové kanalizace bude proveden z potrubí DN300 vývrtem se dnem potrubí min. o 50 mm níže oproti vtoku. Na konci úseku bude provedena koncová horská vpusť, do které bude na vtoku napojena navržená kanalizace DN 300, dále bude napojena uliční vpusť odvádějící srážkové vody z dvouřádku. Výtok bude napojen do stávajícího zatrubnění, které se v místě již nachází.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.02.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.02.2024