Veřená zakázka

PARKOVACÍ STÁNÍ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, UL. PURKYŇOVA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dopravní a technická infrastruktura – nová parkovací stání pro osobní vozidla na ul. Purkyňova ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o dvě parkoviště na této ulici, parkoviště A je navrženo s 8 šikmými stáními a z toho 1 stání pro OTP dle vyhlášky 398/2009 Sb.,
vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, parkoviště B je navrženo se 7 šikmými stáními.
V rámci dokumentace parkoviště A je řešen vjezd k RD, tento však není předmětem plnění této zakázky.

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb.
Dílem se rozumí provedení dále uvedených stavebních prací a dodávek včetně služeb dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr). Úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících předmětem plnění, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní
opatření, aj.).
Podrobný a úplný rozsah díla je definován přiloženou projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.05.2021