Veřená zakázka

Parkovací místa v ul. Jasanová, Louny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj. stavebních prací dle konkrétní specifikace a to včetně dodávky materiálu a dalších souvisejících úprav. Dílo bude spočívat v úpravě a rozšíření stávajících parkovacích stání, přičemž na část plochy budou využity stávající betonové prefa. panely, které budou šetrně vyjmuty a znovu použity. Zbytek plochy bude proveden ze zatravňovací betonové dlažby (např. BEST AKVAGRAS přírodní).

Rozsah stavebních úprav je specifikován v projektové dokumentaci vypracované DESIGNPROJEKT s.r.o., IČO 09210121, Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec, autorizovaným technikem pro pozemní stavby a dopravní stavby, ČKAIT ev.č. 0402257 Danielem Nociarem.
Na stavbu bude vydáno stavební povolení, po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci rozhodnutí stavebního povolení je možné zahájit realizaci zakázky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    02.10.2023