Veřená zakázka

Parkovací dům u KÚ

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v realizací stavby Parkovacího domu u Krajského úřadu, sestávající z(e): - realizace stavby „Parkovací dům u Krajského úřadu“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) ve věcném a technickém rozsahu podle specifikace předmětu veřejné zakázky; - vyhotovení navazujících stupňů projektové dokumentace, jak je definováno v zadávacích podmínkách (dále také „navazující stupeň dokumentace“); - zastoupení zadavatele v řízeních souvisejících s realizací stavby, s vyhotovením navazujících stupňů dokumentace a dalších činností, v jejichž důsledku dojde k povolení užívání stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudace) pro tuto stavbu, pro úplnost se jedná o všechny činnosti, které běžně vykonává stavebník při přípravě a realizaci stavby. Podmínky pro realizaci veřejné zakázky a samotnou realizaci stavby parkovacího domu u Krajského úřadu jsou zajištěny formou požadavku na výkon nebo funkci dle ZZVZ, zadání touto metodou zvolil zadavatel za účelem optimalizace nákladů na výstavbu. Spoluzadavatelem této veřejné zakázky jsou Ostravské komunikace, a.s.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  12.01.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  10.05.2023