Veřená zakázka

Park za KD Radost Havířov

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Park za KD Radost, obnova parku“, zpracované dne 11. 11. 2020 společností FILDMAN PROJEKT s.r.o., Bukovická 745, 788 15 Velké Losiny, IČ: 08014469, která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je obnova parku prostřednictvím sadových úprav spočívajících ve vykácení nevyhovujících stromů a nové výsadbě, rekonstrukce zpevněných ploch parku, realizace nového veřejného osvětlení, nové dešťové kanalizace pro odvod vody z chodníků a zpevněných ploch, rozšíření ploch pro parkování vozidel na ul. Třineckého a Chopinova. Cílem prací je revitalizace sítě chodníků v parku, oprava a rozšíření vozovky ul. Sadová vč. rozšíření (doplnění) dvou parkovišť. Součástí je oprava povrchu přilehlých MK Hybešova, Šmeralova, Třeneckého a Chopinova a instalace přejezdových prahů vč. dopravního značení na vjezdech do zóny 30.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.10.2023