Veřená zakázka

Oznámení o předběžném tržním průzkumu pro realizaci společného projektu vývoje a dodávky zákaznického řešení v oblasti evidence, pasportizace a správy životního cyklu telematických a ICT zařízení

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
Popis:

Sdružení společností Operátor ICT, a.s., IČO: 02795281, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, a Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 („Sdružení dodavatelů“) pro realizaci společného projektu vývoje a dodávky zákaznického řešení v oblasti evidence, pasportizace a správy životního cyklu telematických a ICT zařízení hledá technologického partnera, který by poskytl své aplikační know-how a odborné lidské zdroje v oblasti vývoje software, analýzy a programování. Technologický partner bude poddodavatelem, nebo členem Sdružení dodavatelů ve vedlejší roli účastníka sdružení.

Sdružení dodavatelů za účelem výběru vhodného technologického partnera a za účelem spolupráce při podání budoucí nabídky vyhlásilo tento předběžný tržní průzkum.

Předběžný tržní průzkum se uskuteční dle principů předběžných tržních konzultací dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Sdružení dodavatelů vystupuje jako potenciální dodavatel veřejné zakázky, předběžný tržní průzkum se tedy neřídí přímo ZZVZ. S ohledem na to, že jediným akcionářem obou členů Sdružení dodavatelů je hlavní město Praha, má Sdružení dodavatelů nicméně zájem na transparentním, nediskriminačním a férovém průběhu předběžného tržního průzkumu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.03.2021