Veřená zakázka

OZNÁMENÍ O PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACI k veřejné zakázce s názvem „Administrace projektu bytového domu v systému spolkového bydlení – Kasárna Pohořelice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Jihomoravský kraj
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
75112000-4 - Administrativní služby pro podnikatelskou činnost,
79100000-5 - Právní služby,
79110000-8 - Právní poradenství a zastupování
Popis:

Zadavatel, Spolkové bydlení Pohořelice, z.s. se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČO 19552181, tímto oznamuje, že v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), proběhne předběžná tržní konzultace týkající se veřejné zakázky s názvem „Administrace projektu bytového domu v systému spolkového bydlení – Kasárna Pohořelice“. A současně s tím zve k účasti na předběžné tržní konzultaci, která se uskuteční prezenční formou dne 29. 11. 2023 v Pohořelicích, v sídle zadavatele. Přesné místo a čas budou součástí pozvánky dodavatelům, kteří projeví zájem o účast, prostřednictvím přílohy č. 3.
Přílohou č. 1 tohoto oznámení je popis předpokládaného předmětu plnění a v příloze č. 2 soubor okruhů otázek ke konzultaci.
Žádost o účast zašlou účastníci předběžné tržní konzultace k rukám kontaktní osoby zástupce zadavatele, Ing. Pavla Černého, e-mailem na adresu: info@europace.cz; nejpozději do 28. 11. 2023 12 hodin, následně do 28. 11. 2023 16 hodin obdrží účastníci pozvánku s upřesněním místnosti v sídle zadavatele, kde bude konzultace probíhat, a časem zahájení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    28.11.2023