Veřená zakázka

Otín Jitka sídliště - úpravy ploch + VO, Jindřichův Hradec – 1.etapa

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233252-0 - Práce na povrchové úpravě ulic
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní úpravy ploch, komunikací a veřejného osvětlení na sídlišti Jitka Otín. Součástí zakázky je SO 103 Místní komunikace větev „90“ (úprava a novostavba komunikace-vozovka, parkovací plochy, chodníky), SO 303 Vsakovací objekt pro odvodnění zpevněných ploch (novostavba vsakovacího objektu včetně přívodního sběrače dešťové kanalizace A1, A2), SO 403 veřejné osvětlení (část 1.etapy), SO 104 Místní komunikace větev „100“ (novostavba-vozovka, parkovací plocha, chodník před prodejnou COOP). Dále je součástí svislé a vodorovné dopravní značení a případně stavbou vyvolané úpravy. Rozsah prací je uveden v projektové dokumentaci k provedení stavby se soupisem prací a výkazem výměr Úpravy ploch sídliště Jitka, Otín zpracované Way project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 879 z 08/2021.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    31.03.2022