Veřená zakázka

OSZ Strakonice - zhotovení stavby kompletní rekonstrukce WC a vodoinstalace

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45211310-5 - Stavební práce na koupelnách
Popis:

Předmětem je provedení zakázky „OSZ Strakonice – zhotovení stavby kompletní rekonstrukce WC a vodoinstalace“ (dále jen „dílo“) . Místo provádění díla je budova OSZ ve Strakonicích, Žižkova 534, 386 28 Strakonice. Předmětem díla je zhotovení stavby kompletní rekonstrukce WC a vodoinstalace v budově Okresního státního zastupitelství ve Strakonicích dle projektové dokumentace. Rekonstruována budou dámská i pánská WC v přízemí, v prvním a druhém nadzemním podlaží, dále rozvody vody, odpady a umývadla v kancelářích. Stavba bude zahrnovat stavební úpravy, výměnu zdravotní keramiky, dlažby a obkladů na WC a v kancelářích, světelných vypínačů a zásuvek na WC, rozvodů vody a odpadů na WC a v kancelářích dle projektu. Přesný rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na skládku včetně dopravy, dokumentace skutečného provedení v počtu 2 ks vyhotovení v listinné podobě a elektronické podobě na CD nosiči nebo zaslaná e-mailem, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), obstarání a uhrazení všech poplatků souvisejících s prováděním stavby, včetně projednání na dotčených orgánech a institucích, zajištění požárního dozoru a koordinátora BOZP v případě potřeby, průběžný a konečný úklid.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.09.2022