Veřená zakázka

Ostravsko - Kosení travních porostů a rákosin - FC

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
77100000-1 - Zemědělské služby
Popis:

Opatření v rámci funkčního celku Ostravsko – Zemědělské činnosti, ruční seč. V rámci funkčního celku budou prováděny na jednotlivých lokalitách následující práce: Část č. 1 - Skučák – kosení podmáčených luk, smlouva č.j. 04153/MS/24 Kosení vlhkých pcháčových luk a rákosin. Část č. 2 - 1. Kosení podmáčených travních porostů v PR Skučák, smlouva č.j. 04742/MS/24 Kosení travního porostu ručně vedenou lištovou sekačkou, případně jinou vhodnou ručně vedenou nebo nesenou technikou, se shrabáním biomasy do 14 dnů od pokosení a jejím následným odvozem mimo území přírodní rezervace. Termín: po splnění všech formálních náležitostí (předpoklad půlka srpna) - 15.9. 2024. Výška pokosu 15 cm s ohledem na ochranu obojživelníků a plazů. Výměra plochy je cca 1,05 ha. část č. 3 - . Skučák - kosení rákosin, smlouva č.j. 04751/MS/24 Kosení rákosiny ručně vedenou lištovou sekačkou, případně jinou vhodnou ručně vedenou nebo nesenou technikou se shrabáním biomasy do 14 dnů od pokosení a jejím následným odvozem mimo území přírodní rezervace. Termín: 1. 10. 2024 - 28. 2. 2025. Výměra plochy je cca 1,44 ha. část č. 4 - . Rezavka – luční porosty, 1. část, 2. seč, smlouva č.j. 04774/MS/24 Kosení travního porostu ručně vedenou lištovou sekačkou, případně jinou vhodnou ručně vedenou nebo nesenou technikou, se shrabáním biomasy do 14 dnů od pokosení a jejím následným odvozem mimo území přírodní rezervace. Termín: po splnění všech formálních náležitostí (předpoklad 1.9.) - 30.9. 2024. Výška pokosu 15 cm s ohledem na ochranu obojživelníků a plazů. Výměra plochy je cca 3,2 ha. část č. 5 - . Rezavka – luční porosty, 1. část, 1. seč, smlouva č.j. 04784/MS/24 Kosení travního porostu ručně vedenou lištovou sekačkou, případně jinou vhodnou ručně vedenou nebo nesenou technikou, se shrabáním biomasy do 14 dnů od pokosení a jejím následným odvozem mimo území přírodní rezervace. Termín: po splnění všech formálních náležitostí (předpoklad půlka srpna) - 30.8. Výška pokosu 15 cm s ohledem na ochranu obojživelníků a plazů. Výměra plochy je cca 3,2 ha. část č. 6 - Rezavka – luční porosty, 2. část, smlouva č.j. 04790/MS/24 Dvojí kosení travního porostu ručně vedenou lištovou sekačkou, případně jinou vhodnou ručně vedenou nebo nesenou technikou, se shrabáním biomasy do 14 dnů od pokosení a jejím následným odvozem mimo území přírodní rezervace. První seč bude provedena po splnění všech formálních náležitostí (předpoklad půlka srpna) - 30. 8. 2024, druhá seč 15.9. - 30.9. 2024. Výška pokosu 15 cm s ohledem na ochranu obojživelníků a plazů. Výměra plochy je cca 3,06 ha. část č. 7 - Rezavka – kosení rákosin, smlouva č.j. 04791/MS/24 Kosení rákosiny ručně vedenou lištovou sekačkou, případně jinou vhodnou ručně vedenou nebo nesenou technikou se shrabáním biomasy do 30 dnů od pokosení a jejím následným odvozem mimo území přírodní rezervace. Termín: 1. 10. 2024 - 28. 2. 2025. Výměra plochy je cca 0,85 ha.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    17.07.2024