Veřená zakázka

Osobní ochranné pracovní prostředky na období let 2024-2025

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Oděvy, textil
CPV kódy:
18100000-0 - Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „zboží“) včetně nákladů na dodání do míst plnění zadavatele. Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v Příloze č. 1 – Seznam OOPP.

V Příloze č. 1 je uvedena předpokládaná spotřeba zboží za 2 roky. Skutečný objem odebraného zboží se bude odvíjet od skutečné potřeby zadavatele.

VZORKY
Zadavatel požaduje po účastnících předložení vzorků za účelem posouzení splnění specifikace uvedené zadavatelem v Příloze č. 1 ZD. Předložený vzorek musí odpovídat zboží, které dodavatel bude poskytovat po celou dobu plnění Rámcové smlouvy. Bližší informace jsou uvedeny v odst. 8.5. zadávací dokumentace.

CPV kódy:
- 18100000-0 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
- 18830000-6 Ochranná obuv
- 18444100-4 Bezpečnostní pokrývky hlavy
- 35113400-3 Ochranné a bezpečnostní oděvy

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.11.2023