Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

OS Praha 1 - oprava parketových vlysů


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je: a) oprava nášlapné vrstvy původních vlysových podlah, b) v případě havarijního stavu stávajících vlysů je předmětem smlouvy též dodávka, montáž, broušení a povrchová úpravu nových vlysů - jedná se o doplnění chybějících nebo nahrazení hrubě porušených původních vlysů - nové vlysy se musí druhem dřeva (přírodní dub masiv), kvalitou (kvalita 2), rozměry a způsobem položení co nejvíce blížit původním vlysům. Rozsah výměny hrubě poškozených vlysů musí objednatel vždy odsouhlasit. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v Příloze č. 1 závazného vzoru Rámcové dohody (dále jen „Dohoda“) - Specifikace úkonů při provádění díla. Doba plnění - 24 měsíců ode dne podpisu Dohody oběma smluvními stranami, nebo do vyčerpání finanční částky uvedené v čl. IV odst. 1 Dohody, která tvoří Přílohu č. 1 této ZD. Místo plnění: sídlo zadavatele na adrese Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1. Termíny zahájení a provedení díla na základě jednotlivých objednávek jsou stanoveny v návrhu Dohody, která tvoří přílohu č. 1 této ZD.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 31.01.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.