Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

OS Praha 1 - kotelna


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je revitalizace kotelny. V rámci stavebních úprav dojde k výměně plynových kotlů. Předmět veřejné zakázky zahrnuje: - Instalaci nového zdroje tepla, nízkotlakové teplovodní plynové kotelny II. kategorie, která je umístěna do prostoru stávající kotelny na půdě sídla zadavatele, tj. Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1. - Demontáž 3 plynových kotlů včetně potrubních rozvodů v kotelně a výměnu kotlů, osazení dvou kotlových jednotek každé o výkonu 540 kW s odvodem spalin samostatným kouřovodem zaústěným do stávajícího třísložkového přetlakového komínu. - Větrání – nucené větrání stávající VZT jednotkou. - Úpravu rozvodů VZT, vody, kanalizace, plynu a elektroinstalace. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci zpracované projektantem APRIS 3MP, s. r.o., se sídlem Baarova 231/36, 140 00 Praha 4, IČO: 27183912 (dále jen "projektová dokumentace"), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), které jsou přílohou č. 1 této ZD. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021 – realizace díla od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 – zkušební provoz (případně termín dle rozhodnutí Stavebního úřadu) od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 – předání díla vč. kolaudačního souhlasu Součástí předmětu veřejné zakázky je i vypracování a předání dodavatelské dokumentace dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci a návrhu Smlouvy. Předmětné práce budou prováděny na základě podrobného harmonogramu provádění prací, který bude sjednán dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci a ve vzorové smlouvě, a to do patnácti (15) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Hlučné práce musí být prováděny mimo pracovní dobu soudu, přičemž však musí být dodržen noční klid dle zákona. Budou umožněny práce o víkendech (viz čl. VII odst. 15 vzorové smlouvy). Přerušení provádění prací v důsledku vyšší moci nebo sistace díla (viz čl. IV odst. 5 a 6 vzorové smlouvy) je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese Obvodní soud pro Prahu 1, Ovocný trh 587/14, 112 94 Praha 1.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.10.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.