Veřená zakázka

Organizace soutěže o návrh – ZŠ Křižná – přístavba tělocvičny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníProjekty a studie
CPV kódy:
75100000-7 - Administrativní služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající v kompletní přípravě a organizaci soutěže o návrh jako specifického postupu zadavatele a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu „ZŠ Křižná – přístavba tělocvičny“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a se Soutěžním řádem České komory architektů.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky vyplývá z Výzvy k podání nabídek a její přílohy č. 1 - Příkazní smlouva, které jsou zveřejněny na profilu zadavatele.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.08.2023