Veřená zakázka

Opravy střech lokalit o. z. DARKOV – Budova měnírny Mír 5, lokalita Darkov

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění je provedení opravy střechy budovy č. 76 - měnírny Mír 5, lokalita Darkov o celkových rozměrech 700 m² v rozsahu: a) demontáž hromosvodu, b) demontáž oplechování atiky budovy a plechů dilatace, c) demontáž a výměna větracích komínků za nové, d) dodání a montáž kotvících a dokončovacích lišt VIPLANYL RŠ 250 mm a ostatního spojovacího a jistícího materiálu (zatloukací plastové talířové hmoždinky s plastovým trnem ke kotvení vnějších tepelně izolačních systémů – Top Kraft FI-8, délka hmoždinek 95 mm – 195 mm), e) dodání a položení netkané geotextilie GEOTEK Z 300, f) dodání a položení PVC fólie DEKPLAN 76 S (tloušťka 1,5 mm) pro hydroizolaci střech stabilizované mechanickým kotvením, g) montáž nového hromosvodu včetně zpracování revizní zprávy, h) zajištění likvidace vzniklých odpadů, i) dodržení Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, j) zajištění vymezení bezpečného pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob např. oplocením a označení bezpečnostními tabulkami.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  07.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  03.06.2024