Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Opravy místních komunikací - ulice Nádražní a lokalita Skalní město


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části - lokality

Ul. Nádražní, p.p..č 765/19 v k.ú. Hejnice:
Celková délka úpravy je 170,00 m a průměrná šířka komunikace je 6,00 m. V rámci opravy komunikace bude vyměněno 7ks uličních vpustí. Budou vyměněny stávající poškozené obruby. Provedením souvislé údržby MK dojde ke zlepšení stavebně technického stavu krytu vozovky a ke zlepšení odtokových poměrů. Na vozovce bude provedeno v lokálních úsecích vodorovné dopravní značení. Viz. PD.

Ul. Skalní Město, p.p.č. 1262/1 v k.ú. Hejnice:
Celková délka úprav 146,05m a průměrná šířka MK je 3,0 m. V trase komunikace je nově vložena výhybna k bezpečnému míjení vozidel. Navržené asfaltové směsi jsou modifikované směsi vyztužené aramidovým a polyolefinovými vlákny. V rámci opravy MK bude opravena stávající bet.podezdívka plotu v dl.20m, která již v současné době vykazuje nestabilitu. Trasa navrhované opravy místní komunikace je volena na pozemcích města s dílčími zásahy do ostatních pozemků. Viz. PD.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 28.01.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 15.02.2021 (11:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.