Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Opravy komunikací v části obce Přívlaka


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace následujících oprav:
A) „Oprava komunikace na Přívlacký kopec“: Objektem opravy je komunikace od silnice II. třídy č. 290 k silnici III. třídy č. 29065, přičemž se jedná o 3 úseky:
1) silnice II. tř. č. 290 – čp. 462, celková délka cca 725 m, šířka komunikace 3 m, zahrnuje úpravu s navrženou skladbou – štěrkodrť, filtrační postřik, penetrační makadam, živiční nátěr s uzavíracím posypem,
2) úsek od čp. 462 po čp. 456, celková délka cca 530 m, šířka komunikace 2,5 m, zahrnuje úpravu doplnění kolejí asfaltovým recyklátem,
3) úsek od čp. 456 po silnici III. tř. č. 29065, celková délka úseku cca 220 m, zahrnuje úpravu s navrženou skladbou – štěrkodrť, spojovací postřik z asfaltové emulze, infiltrační postřik, obalované kamenivo, asfaltový beton.
Celkem bude opraveno 1 475 m úseku komunikace.
Technické řešení opravy je dáno projektovou dokumentací „
B) „Obnova komunikace Jilem – Nístějka“: Objektem opravy je komunikace v části obce Přívlaka, začátek opravovaného úseku je v křižovatce u čp. 381 a konec úseku je na mostku přes Farský potok, pod zříceninou hradu Nístějka. Opravovaná komunikace leží na ppč. 1864/2 k.ú. Přívlaka. Stávající povrch komunikace bude vyrovnán - stržen, doplněn a zhutněn tak, aby podkladní vrstva byla min. 300 mm (očištění a doplnění stávající štětové cesty kamenivem). Na tuto vrstvu budou provedeny spojovací a infiltrační postřiky a vrstvy strojně pokládané ložné vrstvy tl. 50mm a obrusné vrstvy tl. 40 mm asfaltového betonu. Stavba tvoří jeden úsek, ten je navržen v kategorii MO1 (3,5/3/30). Po úpravách podkladní vrstvy bude položen nový kryt z asfaltového betonu ve dvou vrstvách. Budou upraveny sjezdy z komunikace a nakonec bude proveden obsyp a úprava terénu podél opravené komunikace.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 27.01.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 12.02.2021 (14:30)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.