Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Opravy interiérových podlah v areálu Pražského hradu


Kategorie

Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele zhotovit pro zadavatele dílo spočívající v opravě interiérových podlah v provozních místnostech a kancelářích umístěných v objektech č.p. 1 a č.p. 40 v areálu Pražského hradu (Praha 1, Hradčany). Bude se jednat zejména o demontáž a odstranění původní podlahové krytiny (zejména PVC a koberců), včetně původních lišt, provedení penetrace podkladu, pokládka podlah včetně lepení a svařování, montáž podlahových lišt a další drobné opravy podlah. Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přílohách této Písemné výzvy, tj. zejména v příloze č. 1 – Soupis prací a položkový rozpočet a v příloze č. 2 – Obchodní podmínky zadavatele. Zadavatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem k významu jedinečnosti místa provádění předmětu zakázky, Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta republiky. Dodavatel je povinen respektovat a přizpůsobit se také veškerým požadavkům a podmínkám při plnění předmětu této zakázky bezpečnostním složkám působícím v areálu Pražského hradu. Zadavatel dále požaduje, aby probíhající práce na předmětu této zakázky nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory a aby tyto prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození. V místě provádění díla bude probíhat organizační provoz Správy Pražského hradu a Kanceláře prezidenta republiky, popřípadě i provoz turistický či státně-reprezentační. Veškeré práce je tedy nutné provádět tak, aby nedošlo k újmě na zdraví, životě a majetku zaměstnanců zadavatele a dalších osob, či k ohrožení způsobení takové újmy. Veškeré práce také musí probíhat po vzájemné dohodě zadavatele s dodavatelem.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 21.10.2019 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.