Veřená zakázka

Oprava vozidla Toyota Hilux

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
34113300-5 - Terénní vozidla
Popis:

Jedná se o opravu po nehodě vozidla TOYOTA HILUX 4x4 PICKUP DOUBLE CAB, Výrobní číslo (VIN) AHTDB3CD805622539, rok výroby 2021; poškozený levý světlomet, ochranný rám vozu, kapota, levý blatník + podběh a nárazník. Vozidlo je po motorové stránce v pořádku, všechny systémy (agregáty vozu) jsou plně funkční. Vozidlo je v zákonné záruce. Přepravu vozidla do provozovny dodavatele provede dodavatel. Oprava vozidla proběhne v provozovně dodavatele nejpozději do 42 dnů od podpisu a nabytí účinnosti závazné smlouvy. Použité náhradní díly musí být nové, nepoužité a bez vad a musí odpovídat platným ČSN, technickým normám a předpisům. Na provedenou montáž a dodané náhradní díly požadujeme záruční dobu 24 měsíců. Dodavatel musí do nabídky započítat přepravu vozidla ze sídla zadavatele - VZ 6621 Pardubice, Hůrka 1100, 530 02 Pardubice (GPS: WGS84: 50.0490292N, 15.8125481E) do své provozovny. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, vaše nabídka musí obsahovat všechny položky montáže a dodávky ze Specifikace zakázky a v případě zjištění nutnosti víceprací, tyto musí být v nabídce uvedeny a oceněny. V případě, že některé položky nebudete oceňovat, uveďte do poznámky, do které položky je neoceňovaná položka započtena např. „započteno v pol. xx“ (např. lakování). Smlouva o dílo slouží jako informace o smluvních podmínkách a je nutné ji vyplnit, podepsat statutárním orgánem. V případě, že máte elektronický podpis, můžete jej použít a přiložit k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Pokud podepíše návrh Smlouvy o dílo zplnomocněná osoba, požadujeme plnou moc. Cena uvedená ve smlouvě musí být shodná s cenou soutěžní uvedenou v NEN!. V případě jakýchkoli připomínek ke smluvním podmínkám je možno doplnit do návrhu Smlouvy o dílo. Nejedná se o závaznou Smlouvu o dílo. Závazná Smlouva o dílo bude vložena zadavatelem po „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“. Upozornění!!!: Závazná Smlouva o dílo musí být podepsána oprávněnou osobou (statutárním orgánem) nebo zplnomocněnou osobou. V případě nevložení vyplněné Smlouvy o dílo bude Vaše nabídka vyřazena z hodnocení. Příloha č. 1 smlouvy – Rozsah práce a dodávek nemusí být vyplněn, vyplněna však musí být příloha č. 1 (Specifikace zakázky) výzvy k podání nabídky, která musí být součástí Vaší nabídky. Do vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje na dodání náhradních dílů a montáž a přepravu vozidla. Nabídnutá cena bude cenou konečnou a neměnnou. Automatický způsob hodnocení nabídek cestou NEN. Vítězí nejnižší nabídka při dodržení zadávacích podmínek. V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena. V případě technických dotazů kontaktujte prap. Pavla Šulce, tel. 606 815 472

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.07.2022