Veřená zakázka

Oprava účelové komunikace na ulici Sportovní

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45300000-0 - Stavební montážní práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy povrchu částí účelové komunikací na pozemku p.č. 955/1 v obci Želešice na ul. Sportovní. Poloha provedení opravy je patrná ze situace, která tvoří přílohu této výzvy, a bude provedena v následujícím rozsahu:

1. odtěžení stávajícího nezpevněného krytu cca 65 m
2. úprava a zhutnění zemní pláně 65 m
3. provedení vrstvy ŠD 0/63Ge o tl. 0,200 m
4. Provedení vrstvy KSC (C8/10 tl. 15 cm) km 0,000 - km 0,065 vč. Vjezdu
5. provedení spojovacího postřiku KAE a provedení asfaltového betonu ACO km 0,000 - km 0,065 vč. Vjezdu, tl . 5 cm
6. úprava výšek poklop kanalizačních šachet 2ks
7. provedení svahování břehu km 0,000 - 0,040 včetně osazení protierozní juta rohože

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.10.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  06.11.2023