Veřená zakázka

Oprava střechy budovy F

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

"Oprava střechy budovy F" na pozemku p. č. st. 1831 situovaném v areálu Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace.
Stávající stav: Plochá střecha nad 3. a 4.NP se spádováním min. 2% byla realizována v roce 2003. Jedná se o střechu s železobetonovou deskou. Izolace střešního pláště spočívá v zateplení polystyrenem, na kterém je položena přes textilní separaci PVC povlaková krytina. Fixaci proti účinkům vnějších sil zajišťuje 60 mm silná vrstva kačírku. Jako ochranná vrstva mezi fólií a kamenivem je použita separační vrstva z geotextilie. Po obvodu střechy je fólie vytažena na atiku jako lícová izolace.
Nový stav: Při zachování stávající skladby střešní konstrukce bude na stávající PVC povlakovou krytinu položena nová fólie PVC dle konstrukčního a technologického předpisu standardu pod zátěž tloušťky 1,5 mm. Podrobný postup je uveden ve specifikaci požadovaných prací.
Uvedení jímací soustavy hromosvodu do původního stavu dle ČSN 341390 a dle Dokumentace skutečného provedení, včetně revizní zprávy na celou opravovanou část. Po dobu montáže fólie PVC zůstane v místě svodů provizorně připojené oplechování atiky budovy.
Plocha střechy – jednoplášťová střecha. Půdorysná plocha – 1700 m2
Opravou havarijního stavu střechy dojde k zajištění bezproblémového provozu centrálních operačních sálů, centrální sterilizace, OKBH, JIRP a RDO. Vzhledem ke složitosti akce doporučujeme prohlídku místa realizace dne 17.5.2021 v 10:00 hod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.06.2021