Veřená zakázka

Oprava střechy areálu garáží

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby Opravy, revize a servis
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba budov
CPV kódy:
45261900-3 - Opravy a údržba střech
Popis:

Předmětem plnění zakázky je oprava střechy na části areálu garáží nacházejících se na st.p. č. 1648/3, ulice Švabinského, Domažlice spočívající zejména v demontáži původní krytiny (celkem cca 120 m2), demontáži okapů, podkladových folií a ekologické likvidaci tohoto materiálu. Následná případná úprava podezdívky, příprava střechy na položení nové krytiny, překrytí střechy lepenkovou folií, položení nové plechové krytiny. Dále pak osazení žlabů (okapů) šíře 33, včetně ostatního příslušenství k okapům – držáky, čela, kolena, objímky roury apod. a napojení těchto okapů do dešťové kanalizace. Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále ty, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvýší cenu za provedení díla. Další podrobnosti k zakázce jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky (viz Zadávací podmínky).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    04.05.2021