Veřená zakázka

Oprava SIL a SLP elektroinstalace odd. 19A a laboratoře PL Šternberk

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Opravy, revize a servis
CPV kódy:
45310000-3 - Elektroinstalační práce
Popis:

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí oprava silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace na budově, ve které se nachází laboratoř a oddělení 19A. Předmět zakázky spočívá v kompletní opravě SIL+SLP elektroinstalace, která bude zahrnovat výměnu rozvodných skříní v budově dle projektové dokumentace, včetně jejich vystrojení, zásuvkové rozvody, světelné rozvody, slaboproudou elektroinstalaci objektu, včetně koncových prvků, dle platných norem a předpisů, včetně těch nutných při realizaci a následném užívání ve zdravotnických zařízeních. Předmětem zakázky jsou dále i stavební práce a přípomoci nutné pro realizaci, např. průrazy otvorů, jejich zapravení, pomocné konstrukce, montážní žlaby, opravy podhledů, zapravení povrchů konstrukcí (omítky, podlahy, malby, obklady, dlažby atd.), revize, propojení instalací atd., dále pak drobné stavební práce zahrnuté v projektu a výkazu výměr. Realizace opravy bude probíhat v souladu s projektovou dokumentací, kdy se předpokládá kompletní oprava SIL+SLP v 1NP a 2NP, částečná oprava v 1PP a podkroví objektu. Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Vybraný dodavatel předloží před zahájením prací detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů souvisejících s realizací zakázky. V rámci podané nabídky bude předložen návrh časového harmonogramu prací, který bude u vybraného dodavatele před podpisem smlouvy konzultován se zadavatelem a upraven dle jeho potřeb a požadavků. Předmět plnění je vymezen oproti projektové dokumentaci s názvem „Oprava SIL a SLP elektroinstalace odd. 19A a laboratoře“, zpracované firmou BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí viz Příloha č. 2 a 4, které tvoří nedílnou součást této ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  24.08.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.09.2021