Veřená zakázka

Oprava povrchu stávající zpevněné plochy v areálu bývalých kasáren v Šumperku

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem plnění zakázky je oprava povrchu (souvislé udržovací práce) stávající komunikace o celkové výměře 2 605 m2.
Oprava bude spočívat k odfrézování obrusné (100%) vrstvy stávajícího krytu ze živice. Dále dojde částečně k odfrézování ložní vrstvy živice – daný úsek vykazuje hlubší nerovnosti. Součástí bude předláždění a doplnění stávajících odvodňovacích žlabů ze žulových kostek, výměna stávajících betonových obrub a doplnění jednořádku ze žulových kostek pro oddělení majetkoprávních hranic. Dále dojde k výměně stávajících uličních vpustí a doplnění příčných odvodňovacích žlabů v rámci stejné výměry v daném území.
Základní příčný sklon bude jednostranný max. 2,0 %. Ve směrových obloucích dojde ke změně příčného sklonu dle tabulky č. 10 z normy ČSN 73 6110. Dojde k minimální změně nivelety komunikace. Maximálně však dle vyhlášky 10/1997 Sb., §14. Odvodnění bude zabezpečeno pomocí příčného a podélného sklonu komunikace, který odvede dešťovou vodu pomocí žulových žlabů do vyměněných uličních vpustí a doplnění příčných odvodňovacích žlabů do stávající jednotné kanalizace. Množství dešťových vod je pro dané území stejné.
Povrch bude ze živice. V rámci ofrézování povrchu komunikace dojde ke krátkodobému porušení stávajícího vodorovného dopravního značení, které se obnoví a doplní o nové. Dále dojde k doplnění svislého dopravního značení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.02.2024