Veřená zakázka

Oprava oplocení třídírny odpadu Svaté Pole

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
34928200-0 - Ploty,
44310000-6 - Drátěné výrobky,
45340000-2 - Instalace a montáž oplocení, zábradlí a bezpečnostních zařízení
Popis:

Areál třídírny odpadu se nachází na pozemcích par. č. 310/1, par. č. 311/1, par. č. 311/5, par. č. 313, par. č. 320/5, vše v k. ú. Svaté Pole, okres Příbram, a par. č. 548/4, a par. č. 548/3, vše v k. ú. Daleké Dušníky, okres. Příbram. Areál třídírny odpadu Svaté Pole u Dobříše je z velké části neoplocený, v severní části areálu se nachází staré nevyhovující a nefunkční oplocení tvořené Zn pletivem, z velké části poškozené a prorostlé náletovými dřevinami.

Oplocení a jeho prvky budou dodány včetně veškerého spojového materiálu, napínacích drátů, atd. Rohové a koncové sloupky budou opatřeny vzpěrami dle TP výrobce. V místech, kde dochází k poklesu terénu (svahování) a oplocení jej bude muset vyrovnávat, bude svah eliminován provedením odskoku jednotlivých plotových polí.
Hlavní vstup do areálu třídírny odpadu je v současnosti osazen pojezdovou bránou, která zůstane zachována a nové oplocení na tuto bránu bude navazovat.
Veškeré práce musí být prováděny podle platných technologických předpisů a požadavků, dle platných norem a při dodržování pravidel bezpečnosti práce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.08.2021