Veřená zakázka

OPRAVA MOSTU EV. Č. VS-03-VEM VE VESNÍKU

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Zlínský kraj
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba komunikací
CPV kódy:
45111000-8 - Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce,
45221111-3 - Výstavba silničních mostů,
45233222-1 - Dláždění a asfaltování
Popis:

Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci: „OPRAVA MOSTU EV. Č. VS-03-VEM VE VESNÍKU“ - na pozemku parcelní číslo 11862, 12033, 12037, 12038/1, 14607, 14838 a 14840 – k.ú. Vsetín.

Popis veřejné zakázky:
Jedná se o stavební úpravu mostu na stávajícím místě a tímto vyvolanou úpravu úseku místní komunikace. Založení mostu je ponecháno stávající. Stávající spodní stavba mostu zůstane zachována, bude provedeno přespárování kamenného zdiva spodní stavby. Na stávající spodní stavbě budou provedeny nové monolitické ŽB úložné prahy a na nich potom bude uložena nová NK mostu. Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury, která bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. Napojení na technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. Jedná se o stavbu trvalou. Stavba je a bude užívána jako most pro převedení místní komunikace přes potok Vesník. Po dobu výstavby bude doprava probíhat po objízdné trase umístěné na výtokové straně mostu. Provizorní přemostění vodního toku bude tvořeno konstrukcí z ocelových nosníků a dřevěné mostovky o šířce 4m.

V úseku upravované komunikace bude provedena výměna živičných povrchů, budou provedeny nové ložné a podkladní vrstvy se zachováním stávajícího směrového řešení. Niveleta komunikace bude upravena v návaznosti na novou konstrukci mostu a bude plynule napojena na niveletu komunikace před a za upravovaným úsekem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  15.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  25.05.2023