Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem - SD


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP na akci: ,,Oprava mostu ev.č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem“

Stavba se nachází v městské památkové zóně Kostelec nad Labem. Před zahájením prací bude svoláno jednání za účasti investora, projektanta, zástupce územního odborného pracoviště středních Čech Národního památkového ústavu,zástupce odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Neratovice a prováděcí firmy, a to za účelem vyjasnění detailů a stanovení postupu prací. V průběhu stavby je třeba, mimo jiné, dodržet podmínky NPÚ pracoviště Střední Čechy .

Stavbou budou dotčena ochranná pásma následujících IS : Nadzemní i podzemní sítě NN , nadzemní i podzemní sítě VN , splašková kanalizace , VTL plynovod , vodovod , sdělovací kabel a veřejné osvětlení a případně dalších IS zjištěných dle skutečnosti .

Na mostě bude v rámci stavby zřízena dočasná provizorní lávka pro pěší (SO 901), která zabezpečí provoz pěších přes most po celou dobu opravy.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 03.06.2020 (07:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.