Veřená zakázka

Oprava mostu Dolní Mísečky

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je oprava mostu ev. č. 286-031 přes přítok Jizery (Krvavou strouhu) pod Dolními Mísečkami. Z důvodu rozsáhlého poškození zpevnění dna vodoteče mostního tubusu z hrubých lomových kamenů je nutná oprava v celé délce i šířce mostního tubusu. Novému provedení bude přecházet odstranění zbytků stávajících vrstev kamene i betonu s odvozem nepotřebného materiálu na řízenou skládku. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě a jejich přílohách, zejména pak se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy a technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy (technická specifikace se skládá z fotografií mostu, výkresové části a průvodní zprávy). Rozsah stavebních prací je stanoven soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 Výzvy. Vzhledem k místu stavby (horská oblast) je nutné naplánovat provádění oprav s ohledem na počasí, nejlépe na září 2023, nejpozději na říjen 2023.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.09.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.09.2023