Veřená zakázka

Oprava místní komunikace v obci Střemy – severní větev

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

3.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a s tím související práce, činnosti a dodávky nezbytné k provedení opravy místní komunikace s asfaltovým povrchem, včetně odvodnění komunikace a vjezdů s dlážděným povrchem. Celková plocha opravované komunikace:
- asfaltový povrch komunikace – 2644,15 m2
- betonový povrch (vjezdy, odláždění vpustí, ostatní plochy) – 58,65 m2.
Místní komunikace se nachází zčásti na území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj.
3.2. Přesný rozsah a popis veřejné zakázky, včetně způsobu provedení stavebních prací a rozsahu souvisejících prací, činností a dodávek, vyplývá z projektové dokumentace stavby (dokumentace ve stupni DOS) s názvem „Oprava místní komunikace v obci Střemy – severní větev“, představující technické podmínky veřejné zakázky, vypracované Ing. Janou Břicháčovou, ČKAIT 0008209, v 12/20, a ze soupisu prací / výkazu výměr (slepého rozpočtu), který je Přílohou č. 8 této výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  21.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.05.2021