Veřená zakázka

Oprava místní komunikace – ulice Fabrika Potštejn

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Hlavní město Praha
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Jedná se o opravu stávající obousměrné místní komunikace na pozemku p. č. 971/1 v ulici Fabrika v obci Potštejn v šířce 3,0-4,0 m o délce cca 227 m (od napojení na ulici Jarníkovu po vjezd na pozemek p. č. 145). Systém dopravy v zájmovém území zůstane beze změn. K žádným změnám nedojde oproti stávajícímu stavu ani ve směrových a šířkových parametrech komunikace. Budou vybourány stávající zpevněné plochy, asfaltová vrstva stávající vozovky v tl. 4 cm bude odfrézována. Po odfrézování budou odstraněny případné klínovité zbytky frézované vrstvy oddělujících se od podkladu a bude provedeno řádné očištění vozovky. Poté budou osazeny nové silniční obruby, uliční vpusti a proběhne úprava konstrukce dle TP 170. Vyrovnávací vrstva bude provedena dle potřeby v lokálních místech, případně oprava překopů a následně bude položen finální povrch.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.07.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  19.07.2021