Veřená zakázka

Oprava místní komunikace MK 5 a MK 10 v obci Horní Domaslavice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Moravskoslezský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je oprava stávajících komunikací s živičným krytem – Místní komunikace Mk10 (parc. č. 1021/1 k.ú. Horní Domaslavice) a Místní komunikace Mk5 (parc. č. 1030 k.ú. Horní Domaslavice).

Místní komunikace Mk5 (parc. č. 1030 k.ú. Horní Domaslavice)
Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace s živičným krytem. Niveleta ani šířka komunikace (převážně 3,4-3,6 m) se nemění. Obnova krytu proběhne na úseku Mk 5 o délce cca 385 m a dvou větvích délek cca 13,6 m a 17,0 m na konci. Nejprve bude provedeno odfrézování stávajícího živičného povrchu v tl. 100 mm. Po odfrézování budou TDI vytipována problematická místa, kde dojde k lokálním vysprávkám spočívajících v dalším odfrézování v tl. 60 mm. Po aplikaci infiltračního postřiku dojde k pokládce asfaltového betonu ACP 16+ rovněž tl. 60 mm. Po aplikaci dvojího spojovacího postřiku dojde k celoplošné obnově živičného krytu o celkové mocnosti 100 mm (ACO 11+ tl. 40 mm a ACP 16+ tl. 60 mm). Nezpevněné krajnice šířky 0,25 m budou provedeny z recyklovaného materiálu vzniklého odfrézováním. Materiál bude dočasně skládkován v mezideponii na určeném místě v majetku stavebníka - Obce Horní Domaslavice. V rámci tohoto úseku je v rozpočtu počítáno s plochou úpravy živičným krytem cca 1.512 m2 (±10 %) a plochou nezpevněných krajnic (asfaltový recyklát) o ploše cca 200 m2 (±5 %). Skutečné kubatury živice a asfaltového recyklátu budou po provedení díla na základě geodetického zaměření vyčísleny. Na základě toho bude na závěr proveden Dodatek Smlouvy o dílo s vyčíslenými víceprácemi nebo méněprácemi.

Místní komunikace Mk10 (parc. č. 1021/1 k.ú. Horní Domaslavice)
Niveleta ani šířka komunikace (převážně 3,3-3,5 m) se nemění. Obnova krytu proběhne na úseku Mk 10 o délce cca 496 m. Nejprve bude provedeno odfrézování stávajícího živičného povrchu v tl. 100 mm. Po odfrézování budou TDI vytipována problematická místa, kde dojde k lokálním vysprávkám spočívajících v dalším odfrézování v tl. 60 mm. Po aplikaci infiltračního postřiku dojde k pokládce asfaltového betonu ACP 16+ rovněž tl. 60 mm. Po aplikaci dvojího spojovacího postřiku dojde k celoplošné obnově živičného krytu
o celkové mocnosti 100 mm (ACO 11+ tl. 40 mm a ACP 16+ tl. 60 mm). Nezpevněné krajnice šířky 0,25 m budou provedeny z recyklovaného materiálu vzniklého odfrézováním. Materiál bude dočasně skládkován v mezideponii na určeném místě v majetku stavebníka - Obce Horní Domaslavice. V rámci tohoto úseku je v rozpočtu počítáno s plochou úpravy živičným krytem cca 1.775 m2 (±10 %) a plochou nezpevněných krajnic (asfaltový recyklát) o ploše cca 245 m2 (±5 %). Skutečné kubatury živice a asfaltového recyklátu budou po provedení díla na základě geodetického zaměření vyčísleny. Na základě toho bude na závěr proveden Dodatek Smlouvy o dílo s vyčíslenými víceprácemi nebo méněprácemi.

Blíže je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci z 04/2024, zpracovatel Ing. Marek Milich, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČO 04325630.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  26.06.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  16.07.2024