Veřená zakázka

Oprava Místní komunikace Horní Kozolupy-Vlčkov, IV. etapa

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Plzeňský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace vedoucí z Horních Kozolup do osady Vlčkov, která je jedinou přístupovou cestou z osady Vlčkov do Horních Kozolup na silnici II. třídy směřující do Konstantinových Lázní či Stříbra. Délka opravované místní komunikace činí 700 m v šířce 3,0 m a 0,5 m krajnice po obou stranách. Komunikace bude vedena jako jednosměrná s umístěním 3 výhyben.

Stavební práce budou spočívat v odtěžení znehodnocené štěrkové konstrukční vrstvy, celkem 2 828 m2 a odstranění nánosu na krajnicích tl. do 200 mm, celkem 707 m2. Nové konstrukční vrstvy budou tvořeny z kameniva drceného (plocha 2 828 m2) a krajnice v rozsahu 707 m2 budou zpevněny štěrkodrtí v tl. 70 mm. Konečná vrstva komunikace bude tvořena asfaltovým recyklátem v tl. 100 mm na ploše 2 828 m2. Součástí opravy je odstranění suti a přesun hmot. Podrobněji viz. Položkový rozpočet stavby.

Jedná se o IV. etapu oprav. V letech 2021-2023 postupně obec opravila 3 úseky komunikace (I. etapa v intravilánu osady Vlčkov, II. etapa z Vlčkova směrem ke „křižovatce“ a III. etapa od křižovatky směrem do Horních Kozolup v rozsahu cca 350 m.). Úsek vlastní „křižovatky“ není možné nyní opravit. Pozemky jsou ve vlastnictví Lesů ČR a jedná se o odkup pozemku.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  17.04.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  29.04.2024