Veřená zakázka

Oprava lezeckého trenažeru JAKUB a lezecké stěny BETA

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
45212290-5 - Opravy a údržba sportovních zařízení
Popis:

Účelem VZ je zabezpečení výcviku ve vojenském lezení na lezeckém trenažéru JAKUB a lezecké stěně BETA. V současné době nesplňuje podmínky bezpečného provozu dle ČSN EN 12572-1 2017. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí provedení opravy lezeckého trenažeru JAKUB a lezecké stěny BETA podle technických podmínek výrobce v platném znění (dále jen „TP“), ČSN EN 12572 2017 a souvisejících obecně platných právních předpisů. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Zadavatel požaduje přiložit kvalifikační dokumenty, jako např. Výpis z obchodního rejstříku, nebo obdobné evidence, nebo kopii dokumentu prokazující kvalifikaci (živnostenské oprávnění pro požadovaný druh služby) Specifikace prací je v příloze č. 1 návrhu smlouvy a součástí cenové nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.04.2021