Veřená zakázka

Oprava lesních cest v NP Šumava po bouři ze dne 25. 07. 2021

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Veřejná zakázka není dle § 35 ZZVZ rozdělena části V Národním parku Šumava vznikla dne 25. 07. 2021 po bouři a s ní souvisejícím přívalovým deštěm a větrem škoda na celkem 12 lesních cestách na územních pracovištích České Žleby a Stožec. Na územním pracovišti České Žleby se jedná o LC Hučice, LC Krejčova, LC Tovární a LC Travní. Tyto cesty se nacházejí v lesních porostech v okolí obce Stožec – osadě Černý Kříž. Dále se na územním pracovišti Stožec jedná o LC Medvědí, LC Spálená, LC Terezínka, LC Rossbach, LC Ke Kuchyni, LC Adolfka, LC Seebach a LC Hučinka. Tyto cesty se nacházejí v lesních porostech v okolí obce Nové Pece a osadě Jelení Vrchy. Ohledně technického řešení oprav jednotlivých cest se jedná o opakující se výspravy erozí a vývraty poškozeného prašného povrchu štěrkodrtěmi vhodných frakcí /ponejvíce 0/32mm/ s uzavírací vrstvou z lomové výsivky, dále odstraňování naplavených nánosů z krajnic, čištění svodnic, pomístně i čištění cestního příkopu. U cest, kde je blízkosti vodoteč, dosypání a zhutnění chybějícího materiálu v tělese cesty a na krajnici a také u jedné z cest /Hučice/ výspravu asfaltového povrchu. Konkrétní specifikace a rozsah předmětu plnění a jednotlivé lokality jsou dány Výkazem výměr, který tvoří Přílohu A a Projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.04.2022