Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

OPRAVA KOMUNIKACE ŽELENICE LIBĚŠICE


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Ústecký kraj

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je provedení oprav části stávající komunikace Želenice - Liběšice. Rozsah zakázky je zřejmý z přílohy č. 4 – situace prováděných prací.
Práce budou dále provedeny v rozsahu výkazu výměr (viz příloha č. 2 Výzvy). Jelikož se jedná o opravy stávajících komunikací, projektová dokumentace nebyla zpracována.
Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky provede osobní obhlídku místa stavby, seznámí se stávajícím stavem a s místními podmínkami na staveništi a veškeré takto zjištěné skutečnosti zohlední ve své nabídce. V rámci přípravy a provádění stavby je zhotovitel dále povinen:
- zajistit v celém průběhu stavby možnost příjezdu vozidel zdravotní a hasičské záchranné služby k objektům,
- vést na stavbě průběžně stavební deník v souladu s platnými předpisy,
- přijmout opatření k zamezení vzniku škod v důsledku provádění stavby na majetku třetích osob, případné vzniklé škody neprodleně oznámit objednateli a škody vypořádat vlastními silami a na vlastní náklady.
Případné obchodní názvy výrobků a systémů uvedených v zadávací dokumentaci jsou pouze orientační a
lze je nahradit adekvátními výrobky se stejným i popřípadě lepšími vlastnostmi.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 18.05.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 08.06.2020 (16:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.