Veřená zakázka

Oprava jeřábových nástaveb 3 ks T815 AV15 a 1 ks T148 AD020

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
50531400-0 - Opravy a údržba jeřábů
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) je poskytnutí služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí provedení opravy T-815 AV15, VPZ: 354-98-30, v. č.: 22514-123, T-815 AV15, VPZ: 403-46-30, VIN: TNV85VP13KK083095, r. v. 1990 a T-815 AV15, VPZ: 353-26-07, v. č. 22517-123, r. v. 1985 a vozidla T-148 AD020, VPZ: 309-74-47, v. č.: 70-91652 dle přílohy č. 1. Do cenové nabídky zahrňte všechny náklady spojené s opravou techniky, včetně náhradních dílů splňujících technické parametry stanovené výrobcem vozidla. Poskytnutí služby bude uchazečem realizováno jako celek v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu této výzvy. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným účastníkem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    05.10.2022