Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Oprava hřbitovní zdi Chuchelna


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Liberecký kraj

Popis:
Předmětem zakázky jsou veškeré práce související s opravou hřbitovní zdi nacházející se na ppč. 6/2, k.ú. Chuchelna.
Technické řešení a rozsah zakázky je zdokumentován a stanoven zadávací dokumentací, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky, projektové dokumentace a výkazu výměr.
Součástí předmětu zakázky jsou rovněž následující práce a činnosti:
• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně nepřetržitého oplocení objektu hřbitova z důvodu hojného výskytu lesní zvěře v okolí;
• Přizpůsobit průběh a způsob provádění prací a chování pracovníků skutečnosti, že místem realizace je pietní místo, tj. především postupovat se zvýšenou opatrností při pohybu v prostoru hřbitova, zajistit zakrytí okolních hrobů ochranou proti prachu a dalším nečistotám z prováděných prací, nepouštět hlasitou hudbu, neodkládat věci na hroby apod.;
• Zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
• Zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
• Účast na kontrolních dnech stavby;
• Zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí;

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 22.02.2021

Lhůta pro podání nabídek do: 09.04.2021 (12:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.